Polityka prywatności www.wifot.pl

§1 Informacje ogólne:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo KASTA Stanisław WIśniewski, plac Pokoju 23-25 84-300 Lębork operator serwisu www.wifot.pl

§2 Dane kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt pod adresem: iod@wifot.pl

§3 Ochrona danych, ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

  - przetwarzane zgodnie z prawem,
  - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów poza wskazanym powyżej (“odbiorcy danych” w tabeli). Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

§4 Cel zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od ciebie (np. w ramach formularza rejestracyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem procesu zamówienia usługi np.zamówienia usługi odbitek z twoich plików lub fotoobrazu, zawarcie umowy, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny

Obowiązki wynikające z przepisów prawa, oraz gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,

Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych, korzystaniu z systemu monitorującego aktywność podczas korzystania z witryny. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych: podejmowanie decyzji mających na celu dostosowanie oferty do Twoich potrzeb (np. w zakresie przyznawania rabatów), wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, aktywności w serwisie oraz historię transakcji.

§5 Zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

W zależności od celu zbieranych danych wyszczególniamy następujące zakres:

Realizacja usługi: imię i nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, adres mailowy, numer telefonu, nazwa działalności, adres prowadzenia działalności, nip [ podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. b ]

Marketing: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie [ podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a, f]

Zautomatyzowane przetwarzanie danych: imię i nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, adres mailowy, numer telefonu, nazwa działalności, adres prowadzenia działalności, nip, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie, adres, dane logowania w tym adres IP [ podstawa prawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. a ]

§6 Twoje prawa

Prawo dostępu do danych: Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Informujemy również, że przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy związane z regulacjami Komisji Nadzoru Finansowego nakładają na nas obowiązek zachowania w tajemnicy niektórych operacji i obowiązek ten jest nadrzędny względem przysługującego Tobie prawa dostępu do danych.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania: Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych: Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody marketingowej: Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym: Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych: Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
odbitka 18x24 (MAT)14,90 PLN
odbitka 18x24 (BŁYSK)14,90 PLN
odbitki 9x13 (MAT)1,80 PLN
odbitki 9x13 (BŁYSK)1,80 PLN
odbitki 10x15 (BŁYSK)0,33 PLN
odbitki 10x15 (MAT)0,33 PLN
odbitki 13x18 (BŁYSK)4,50 PLN
odbitki 13x18 (MAT)4,50 PLN
odbitki 15x21 (BŁYSK)5,50 PLN
odbitki 15x21 (MAT)5,50 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero